Frequently asked questions.

Frequently asked questions.

Malesuada velit et ut malesuada amet tempor velit dui. Nullam amet commodo gravida gravida.

Wykonanie typowej instalacji elektrycznej

  • Wykonanie okablowania oraz rozprowadzenie poszczególnych obwodów elektrycznych zasilających w energię elektryczną gniazda, oświetlenie oraz pozostałe miejsca gdzie niezbędna jest energia elektryczna.
  • Wyposażenie tablicy rozdzielczej w ochronniki, wyłączniki różnicowo prądowe, wyłączniki instalacyjne oraz podłączenie poszczególnych obwodów odbiorczych pod wyłaczniki instalacyjne.
  • Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej.
  • Zabudowa osprzętu elektroinstalacyjnego niskiego napięcia (gniazd, wyłączników, przycisków, sterowników). Zabudowa oświetlenia wraz ze źródłami światła.
  • Zgłoszenie do odbioru umożliwiające zabudowę licznika energii elektrycznej przez firmę energetyczną.
  • Zaświadczenie do nadzoru budowlanego o wykonaniu instalacji zgodnie z normami i przepisami budowlanymi.