Frequently asked questions.

Frequently asked questions.

Malesuada velit et ut malesuada amet tempor velit dui. Nullam amet commodo gravida gravida.

Pomiary elektryczne jakie oferujemy

  • Pomiar rezystancji izolacji
  • Pomiar rezystancji uziemień i gruntu
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiar impedancji pętli zwarcia
  • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych
  • Badanie wyłącznika różnicowoprądowego
  • Pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych