Frequently asked questions.

Frequently asked questions.

Malesuada velit et ut malesuada amet tempor velit dui. Nullam amet commodo gravida gravida.

Przeglądy pięcioletnie instalacji i urządzeń elektrycznych

Pięcioletni przegląd elektryczny polega na wizualnym sprawdzeniu stanu instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie izolacji i ułożenia przewodów, stanu prawidłowości połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej, kompletności schematów, tablic i oznaczeń. Każdy właściciel i zarządca obiektu budowlanego (poza budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) mają obowiązek przeprowadzania kontroli instalacji elektrycznych.